ما در شرکت مدرن ساخت  به شما این قول را میدهیم که ساختمان شما را در کمتر از ۱ هفته رنگ آمیزی شده و تحویل دهیم و این زمان در متراژهای پایین تر حتی تا ۲ روز هم کاهش پیدا می کند. از بابت هزینه هم هیج نگرانی نداشته باشید. چراکه ما با توجه به بودجه شما بهنرین کار را ارائه می‌دهیم.